Category Archives: พลาสติก

การขึ้นรูปพลาสติก 4 วิธี

การขึ้นรูปพลาสติกที่ผู้ผลิตนิยม

พลาสติกที่อยู่รอบๆตัวเราทุกวันนี้ ล้วนแล้วแต่ ผ่านการผลิตโดยการขึ้นรูป ซึ่งแตกต่างกันตามผลิตภัณฑ์ ซึ่งผู้ผลิตจะนิยมใช้การขึ้นรูปพลาสติกอยู่ 4 วิธีด้วยกัน ดังนี้

พลาสติกรีไซเคิลทั้ง 7 ประเภท มีอะไรบ้าง

พลาสติกรีไซเคิลทั้ง 7 ประเภท

ปัจจุบัน พลาสติก มีความจำเป็นกับชีวิตประจำวันของเรา เพราะพลาสติกเป็นวัสดุสังเคราะห์ที่มีต้นทุนต่ำ มีหลายประเภท ขึ้นอยุ่กับการนำไปใช้งาน ของใช้ในบ้าน ของใช้ส่วนตัว บรรจภัณฑ์ใส่อาหาร เครื่องใช้ไฟฟ้า

ประเภทของพลาสติก จากคุณสมบัติความร้อน

ประเภทของพลาสติก โดยดูจากคุณสมบัติความร้อน

พลาสติกคือ วัสดุที่ถูกสร้างขึ้น จากสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่มีโมเลกูลเรียงต่อกันซ้ำๆ ต่อกันเป็นสายยาวๆ โดยสารไฮโดรคาร์บอนมาจาก ปิโตรเลียม น้ำมันดิบ และก๊าซธรรมชาติ ซึ่งเป็นแหล่งวัตถุดิบสำคัญ