พลาสติกรีไซเคิลทั้ง 7 ประเภท มีอะไรบ้าง

พลาสติกรีไซเคิลทั้ง 7 ประเภท

ปัจจุบัน พลาสติก มีความจำเป็นกับชีวิตประจำวันของเรา เพราะพลาสติกเป็นวัสดุสังเคราะห์ที่มีต้นทุนต่ำ มีหลายประเภท ขึ้นอยุ่กับการนำไปใช้งาน ซึ่งการนำพลาสติกรีไซเคิลกลับมาใช้งานได้ใหม่ ก็สำคัญเช่นกัน ของใช้ในบ้าน ของใช้ส่วนตัว บรรจภัณฑ์ใส่อาหาร เครื่องใช้ไฟฟ้า ฯลฯ ล้วนมีพลาสติกเป็นส่วนประกอบ

ปัญหาที่ตามมาก็คือขยะพลาสติกจำนวนมาก และพลาสติกก็ใช้เวลาในการย่อยสลายนาน ดังนั้นเราจึงมักนำพลาสติกประเภทที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ หรือรีไซเคิลได้ โดยมีวิธีสังเกตคือจะมีสัญลักษณ์ที่เป็นลูกศรต่อกัน เป็น 3 เหลี่ยม อาจจะอยู่ที่ท้ายขวด หรือสลาก โดยมีตัวเลข 1 – 7 ดังนี้