พลาสติกที่ใช้ผลิตกระเป๋าหรือถุงใส่ผ้านวม/ผ้าห่ม จะต้องมีความหนา และเหนียว ซึ่งเหมาะกับพลาสติก PVC มีทั้งแบบสี และแบบใส มีความยึดหยุ่นสูง

การใช้งาน

ชนิดของ Soft PVC

ความหนา (mm)

หน้ากว้าง (in)

ผลิตถุงผ้านวม

ใส

0.11 - 0.13

54"

ซองใส , ซองพรีเมี่ยมใส

ใส,ใสไล่ลม,ใสซุเปอร์เคลียร์

0.09 - 0.24

48" - 56"

งานพรีเมียม,แฟ้มสี,ซองสี,ซองกันน้ำ,กระเป๋า

สี,สีเลเซอร์

0.23 - 0.26

54"

ดูสินค้า พลาสติก Soft PVC สำหรับผลิตซอง ถุงผ้านวม กระเป๋า