ในช่วงที่ไวรัสกำลังระบาด Face Shield เป็นสิ่งที่จำเป็นรองลงมาจากหน้ากากอนามัย เพราะสามารถกันเชื้อโรคได้ระดับนึง ซึ่งถ้าในสถานที่ ที่มีผู้ป่วยอยู่จำนวนมาก เช่น ในโรงพยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ จึงนิยมใส่ทั้งหน้ากากอนามัย และใส่ Face Shield อีกชั้นหนึ่ง

พลาสติกที่นิยมมาทำเป็น Face Shield คือ Rigid PVC จะเป็นพลาสติกใส หาซื้อได้ง่าย ราคาถูก ตัดตามขนาดที่ต้องการด้วยกรรไกรหรือมีดคัตเตอร์ได้ง่ายๆ ขนาดที่นิยมมาทำเป็นหน้ากากเฟสชิว คือความหนา 0.2 mm กว้าง 21-25 cm ยาว 30-32 cm

ส่วนที่นิยมรองลงมา จะเป็นพลาสติก PET หนา 0.20-0.25 mm ซึ่งมีความใส หาซื้อได้ง่าย และราคาถูก เช่นกัน โดยจะต้องเคลืองป้องกันการขึ้นฝ้าด้วย ( Anti-fog ) เพราะเวลาใช้งานจริง เวลาหายใจ จะทำให้ ไม่เป็นไอบนแผ่น

พลาสติกที่เหมาะสมกับการนำไปทำ ฉากกั้นอนามัย จะต้องเป็นแผ่นพลาสติกแบบใส และมีความหนา 0.13 mm ขึ้นไป ซึ่งตัวโครงอาจจะทำจากท่อ PVC ทำให้ต่อประกอบได้ง่าย

 

สำหรับ ห้องความดันลบแบบเคลื่อนที่ จะใช้พลาสติกใส ความหนา 0.30-0.50 mm โดยทั่วไปจะแบ่งตามการใช้งานดังนี้

ห้องแยกป้องกันเชื้อความดันลบ แบบเคลื่อนที่ ( Negative Preesure Isolation Room )

ใช้กับห้องฉุกเฉิน ห้อง ICU ห้องพักผู้ป่วย ซึ่งจะช่วยป้องกันการแพร่กระจายเชื้อสู่ภายนอกด้วยระบบความดันลบ โดยอากาศที่ไหลออกจากห้องจะถูกกรองผ่านเครื่องกรองเชื้อโรค ระดับ HEPA

ผลิตจากโครงโลหะ และพลาสติก PVC แบบใส สามารถติดตั้ง และรื้อถอนได้ง่าย แต่จะเหมาะสำหรับภายในอาคารเท่านั้น

โดยแบ่งออกเป็น 2 ชั้น ชั้นนอก ควบคุมความดันของห้องชั้นให้คงที่ ป้องกันการเล็ดลอดของเชื้อโรคในขณะเข้า/ออก ส่วนชั้นใน สำหรับดูแลผู้ป่วย นอกจากนี้ยังออกแบบให้มีช่องสำหรับมือสองเพื่อทำหัตถการจากด้านนอกด้วย

ห้องตรวจเชื้อ แบบเคลื่อนที่ ( Negative Pressure Isolation Chamber )

เป็นห้องตรวจขนาดเล็ก ใช้สำหรับเก็บตัวอย่าง ( Swab ) โดยไม่ต้องสัมผัสกับผู้มาตรวจโดยตรง ด้านหน้าเจาะช่องและปิดด้วยพลาสติกใส เพื่อให้มองเห็นและสื่อสารกันได้ มีช่องเพื่อสอดมือ

ภายในห้องควบคุมความดันอากาศให้เป็นได้ทั้งลบและบวก ซึ่งอากาศที่ไหลเข้า/ออกจากห้อง จะถูกดูดหรือเป่าผ่านเครื่องปรับความดันและระบบกรองอากาศระดับ HEPA
จึงทำให้ปลอดภัยต่อบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องปฏิบัติงานท่ามกลางผู้เสี่ยงจำนวนมาก

แผ่นพลาสติกสำหรับกั้นห้องความดันติดลบ (รพ สนาม)

ความหนา

หน้ากว้าง

Soft PVC ใส

0.30 - 0.50 (mm)

54" (in)

แผ่นพลาสติกสำหรับทำฉากกั้นอนามัย

ความหนา

หน้ากว้าง

Rigid PVC

0.20 - 0.30 (mm)

54" (in)

Soft PVC

0.20 - 0.30 (mm)

54" (in)

แผ่นพลาสติกสำหรับ Face Shield

ความหนา

หน้ากว้าง

PET

0.25 - 0.30 (mm)

24" (in)

ดูสินค้า พลาสติก Rigid PVC , PET สำหรับทำฉากกั้น และหมวกกันเชื้อโรค

พลาสติก PVC ชนิดแข็ง - เซลลูลอยด์ ( Celluloid )

เซลลูลอยด์ ( Celluloid ) แผ่นพลาสติก RIGID PVC ใส (ม้วน)

พลาสติก PVC ชนิดนิ่ม (ซอฟท์)

แผ่นพลาสติก PVC ชนิดนิ่ม ( SOFT PVC ) ใส (ม้วน)

0฿