บลิสเตอร์แพค ( Blister Pack ) คือ บรรจุภัณฑ์พลาสติก ที่ทำลักษณะเป็นกล่องพลาสติกขึ้นรูป ตามรูปทรงของสินค้า มีความใส ทำให้เห็นสินค้าด้านใน โดย บรรจุภัณฑ์พลาสติกจะประกบเข้ากับกระดาษพิมพ์ลายอีกทีนึง

เช่น แปรงสีฟัน ยาดมแบบหลอด มีดคัตเตอร์ ถ่านไฟฉาย

ข้อสังเกตุของบรรจุภัณฑ์แบบนี้คือ สินค้าที่ใส่ มักจะมีขนาดเล็ก ไม่มีขนาดมาตรฐาน สินค้าจะถูกแพคที่โรงงานผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์

สไลด์แพค ( Slide Pack ) คือ บรรจุภัณฑ์พลาสติก ทำลักษณะเป็นกล่องพลาสติกขึ้นรูป ตามรูปทรงของสินค้า มีความใส ทำให้เห็นสินค้าด้านใน แต่จะสามารถใส่หรือเอาสินค้าออกจาก บรรจุภัณฑ์ได้ง่ายๆ ในลักษณะการสไลด์เข้าออก

เช่น กล่องหูฟัง กล่องขนม กล่องใส่เครื่องสำอางค์

ข้อสังเกตุของบรรจุภัณฑ์แบบนี้คือ สินค้าที่ใส่ มักจะน้ำหนักเบา มีขนาดมาตรฐาน ลูกค้าสามารถนำไปบรรจุสินค้าได้เอง

ส่วนพลาสติกที่นิยมใช้กับบรรจุภัณฑ์ประเภทนี้คือ พลาสติก PVC , PET สีใส