กล่องกระดาษเจาะหน้าต่าง เป็นกล่องที่ด้านใดด้านหนึ่งของกล่อง จะทำการเจาะ เป็นช่อง รูปทรงต่างๆ เช่น วงกลม สี่เหลี่ยม หัวใจ เป็นต้น แล้วทำการใส่พลาสติกใส PVC เข้าไป จุดประสงค์เพื่อให้มองเห็นตัวสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่อยู่ด้านในได้

พลาสติกที่นิยมใช้ทำ กล่องหน้าต่าง คือ พลาสติก PVC ใส และตัวอย่างสินค้า เช่น กล่องใส่ขนม กล่องใส่ของเล่น กล่องใส่ผลไม้

ส่วนพลาสติกที่นิยมใช้ทำป้าย (ติดเพื่อเพิ่มความโดดเด่นของสินค้า เช่น ป้าย Sale ) และแป้นเครื่องประดับ จะเป็น พลาสติก PVC

แผ่นพลาสติกสำหรับทำป้าย หน้าต่างกล่อง

ความหนา

Rigid PVC

0.40 - 0.50 (mm)

Soft PVC

0.15 - 0.20 (mm)

ดูสินค้า พลาสติก Rigid PVC สำหรับทำป้าย หน้าต่างกล่อง แป้นเครื่องประดับ

พลาสติก PVC ชนิดแข็ง - เซลลูลอยด์ ( Celluloid )

เซลลูลอยด์ ( Celluloid ) แผ่นพลาสติก RIGID PVC สีขาวด้าน (ม้วน)

พลาสติก PVC ชนิดแข็ง - เซลลูลอยด์ ( Celluloid )

เซลลูลอยด์ ( Celluloid ) แผ่นพลาสติก RIGID PVC สีขาวเงา (ม้วน)

พลาสติก PVC ชนิดแข็ง - เซลลูลอยด์ ( Celluloid )

เซลลูลอยด์ ( Celluloid ) แผ่นพลาสติก RIGID PVC สีดำเงา (ม้วน)