กระดาษ LUXE JZ161 สีแดง (แผ่น)

กระดาษ LUXE JZ161 สีแดง (แผ่น)

ขนาด 78.7 cm. x 109.2 cm. (แผ่น)

ความหนา 120 แกรม

ราคาส่ง ติดต่อฝ่ายขาย

กรอกแบบฟอร์ม