กระดาษ LUXE METALLIC สีแดง (แผ่น)

กระดาษ LUXE METALLIC สีแดง (แผ่น)

ขนาด 78 cm. x 109 cm. (แผ่น)

ความหนา 120 แกรม

ราคาส่ง ติดต่อฝ่ายขาย

กรอกแบบฟอร์ม