กล่องสี่เหลี่ยมใส PP F1000 Ml. พร้อมฝา DU (300ชิ้น/ลัง)

ขนาด 11 x 16 x  6.5 ซม.

ห่อละ 50 ชิ้น

ลังละ  6 ห่อ (300ชิ้น)

ราคาส่ง ติดต่อฝ่ายขาย

กรอกแบบฟอร์ม